VICESKOLELEDER MARTIN BERNHARD, SØNDERVANGSKOLEN – AARHUS

Medansvar og samarbejde

I forbindelse med en ombygning af Søndervangskolen i Aarhus havde Sibotek A/S den tekniske entreprise. Læs her, hvad skolens viceskoleleder Martin Bernhard sagde om samarbejdet efterfølgende.

Vi brugte Sibotek til alle tekniske fag i forbindelse med ombygning af hele skolen, hvor de indgik som en væsentlig samarbejdspartner i entreprisen. Efterfølgende har vi haft flere løbende projekt- og udviklingssamarbejder, og fra skolens side har vi været meget tilfredse med opgavernes udførelse og det medansvar, som udbud og samarbejder om bygningsudbedring ofte kræver og forudsætter.

Fælles forståelse

Fra skolens side er der ingen tvivl om, at samarbejdet med så bred en repræsentation af tekniske fag, som findes hos Sibotek, også har gjort projektstyring meget nem. Vi oplevede en fælles forståelse af vores behov i projektudførelsen mellem os som kunde/bygherre og Sibotek som udførende part.

Partnerskab

Langt de fleste udfordringer i entrepriseaftaler udmøntes ofte efter igangsættelsen af opgaven, og her har samarbejdet med Sibotek været særdeles fornuftigt. Vi har oplevet partnerskab, så vi er kommet i mål til vores fulde tilfredshed.